ثبت شرکت

زمانی که دو یا چند شخصیت حقیقی یا حقوقی به منظور راه اندازی کسب و کاری (تجارتی) با یکدیگر اجماع می کنند، در واقع یک شرکت را تشکیل می دهند. همچنین در شرکت ها، کسب سود پس از کسر تمام هزینه ها از درآمد صورت می گیرد. به عبارت دیگر، شرکت به یک قرارداد تجاری گفته می شود که در چارچوب قانون، بین شخصیت های حقیقی یا حقوقی منعقد می گردد.
ثبت شرکت مانند هر امور ثبتی دیگری، به انجام مراحل اداری و ارائه مدارک نیازمند است. همچنین، سرمایه گذاران جهت ثبت هر نوع شرکتی، می بایست از قوانین و مقررات اداره ثبت شرکت ها پیروی نمایند تا شرکتشان به صورت رسمی به ثبت برسد. حتی پس از ثبت شرکت، جهت به رسمیت شناخته شدن، باید اسناد، مدارک، برنامه ها و قراردادهای آن، همگی در چارچوب قوانین و مقررات تنظیم و تهیه شوند.

مزایای ثبت شرکت

به طور کلی، ثبت شرکت مزایای ارزشمندی را برای سرمایه گذاران و موسسان به ارمغان می آورد که عبارتند از:

– امکان ثبت برند برای محصولات و خدمات شرکت
– ارزش دهی و اعتبار بخشی به شرکت
– اخذ مجوزها و امتیازات مختلف از نهادهای دولتی
– همکاری با انواع نهادها، ارگان ها و سازمان های خصوصی و دولتی به منظور پیشرفت تجارتی و اقتصادی
– شرکت در مزایده ها و مناقصات مختلف جهت کسب سود مناسب
– عقد قراردادهای سنگین با سرمایه گذاران بزرگ جهت کسب سود مناسب

مدارک لازم برای ثبت شرکت

اگر چه مدارک لازم برای ثبت شرکت به نوع آن بستگی دارد، اما تعدادی از این مدارک در تمامی شرکت ها مشترک می باشند که عبارتند از:

فرآیند ثبت شرکت

انواع ثبت شرکت

×