خدمات حقوقی هلدینگ ملاصدرا

دعاوی حقوقی

شامل اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، ابطال سند، تجویز انتقال منافع و...

بیشتر

دعاوی کیفری

شامل کلاهبرداری، خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع، تهدید و توهین و ضرب و جرح، سرقت و...

بیشتر

دعاوی خانواده

شامل طلاق، مهریه، نفقه، حضانت و...

بیشتر

دعاوی وصول مطالبات

شامل چک، سفته، رسید و فاکتور و...

بیشتر

مشاوره حقوقی

تنظیم انواع لوایح

تنظیم کلیه قراردادها

تخلیه اماکن تجاری و مسکونی

امور حسبی

شامل انحصار وراثت، تحریر و تقسیم ترکه، حکم رشد، امور سرپرستی و...

بیشتر

دعاوی مالکیت فکری

شامل ابطال برند، کپی برداری و...

بیشتر
×