hdrgdfhzd

مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه راه‌اندازی شد

در راستای وضع مقررات شفاف و کارآمد، مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه در سازمان بورس راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار از تشکیل «مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه» در این سازمان خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: وضع مقررات روزآمد، شفاف و کارآمد در بازار سرمایه یکی از مأموریت‌های مهم سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر و مقررات‌گذار است. همچنین، با توجه به این که در بازارهای مالی پیشرفته دنیا وظیفه مقررات‌گذاری در حوزه بازار سرمایه در یک واحد تخصصی و متمرکز ذیل نهاد ناظر صورت می‌گیرد، بر این اساس، هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای توسعه و بهبود مقررات‌گذاری تخصصی در این حوزه، تغییراتی را در ساختار کنونی مقررات‌گذاری بازار سرمایه تصویب کرد.

شایان ذکر است معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار «مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه» را با هدف استقرار نظام مقررات‌گذاری حرفه‌ای، انتشار قوانین، مقررات و راهبری پژوهشی و مطالعات حقوقی مربوط به مقررات‌گذاری در این بازار را ذیل این معاونت ایجاد کرده است.

همچنین، تطبیق فرایند‎‌ها و رویه‌های اجرایی بازار سرمایه، تنقیح و پالایش مستمر قوانین و مقررات و تشخیص حقوق و تکالیف مرتبط با بازار سرمایه، از دیگر اهداف راه‌اندازی این مرکز است.

برگرفته شده از وبسایت www.tasnimnews.com

نظر بنویسید

×