کارشناسان فروش ملاصدرا

سرپرست مارکتینگ
خانم نشاطی

شعار: 

تعداد کارفرما :

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

کارشناس فروش
آقای هادی پور

شعار: موفقیت شما,تعهد ما

تعداد کارفرما :شرکت آتش افروز /همراه برتر اشترن

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

کارشناس فروش
خانم پاکزاد

شعار: اعتماد شما , اعتبار ماست

تعداد کارفرما : روغن نیک منش

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

کارشناس فروش
آقای یمینی

شعار : حس خوب =کار خوب , با قدرت ادامه میدهیم

تعداد کارفرما : موسسه آموزشی ارمان /پوشاک کیلویی/ویهان تجارت افرا

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

کارشناس فروش
خانم حق گویان

شعار:دید شما , آینده شماست

تعداد کارفرما :شرکت مهام پرتو

 

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

کارشناس فروش
خانم قلی زاده

شعار : ما حق را به حق دار می دهیم,نمی رسانیم

تعداد کارفرما : اتحادیه سراجان

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

کارشناس فروش
خانم مقدم

شعار:برند خودت باش / غیر معمول بودن , خاص من است

تعداد کارفرما : انبار مصالح باتیس

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

شرکت ایستک

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک .

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

نامی نو

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.