کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی

برای تجارت خارجی (صادرات / واردرات) به کارت بازرگانی احتیاج دارید. طبق آیین نامه 1372-04-02 تصویب شده مجلس شوراي اسلامي و ادراه گمرک کشور تنها بازرگانان دارای مجوز می توانند تجارت خارجی شامل ثبت سفارش، ترخیص کالا و واردات از مناطق آزاد انجام دهند.