دعاوی وصول مطالبات

دعاوی وصول مطالبات

دعاوی وصول مطالبات

روش‌های وصول چک

به طور کلی 2 روش برای وصول چک وجود دارد: روش کیفری و روش حقوقی

عناصر تحقق جرم خیانت در امانت

دعاوی وصول مطالبات

به طور کلی چک حقوقی را از 2 مرجع می‌توان مطالبه کرد

اجرای ثبت: در این روش اصلا جلب و بازداشت صادر نمی شود و فقط نسبت به توقیف اموال صادر کننده و وصول طلب از طریق مزایده و فروش موال اقدام میگردد.

در این روش نسبت به خسارت تاخیر تاییدیه رسیدگی نمی شود و نیز نسبت به ظهر نویس و ضامن چک اجرائیه صادر نمی شود.

دادگاه: در این روش دارنده چک پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از دادگاه تقاضای رسیدگی می نماید که پس از تصویب قانون سال 97، بدون طی فرآیند رسیدگی قضایی مستقیما با مراجعه به اجرای احکام دادگاه و درخوایت صدور اجرائیه و توقیف اموال صورت می گیرد.

انتخاب راه حل مناسب بین هر کدام از طرق فوق الذکر ، بستگی به موقعیت و شرایط دارنده و صادر کننده چک بلامحل دارد، هلدینگ ملاصدرا شما را در این امر یاری می‌نماید. از بین طرق مذکور نمی توان به صراحت ارجحیت یکی را اعلام کرد و وکیلی که پرونده را به او می سپارید باید بنا بر موقعیت موجود، مناسب ترین روش برای وصول وجه چک را انتخاب نماید.