ثبت اختراع

ثبت اختراع و طرح های صنعتی

تفاوت ثبت طرح صنعتی با ثبت اختراع در این است که در ثبت طرح صنعتی “شکل ظاهری” یک محصول و یا بسته بندی آن ثبت می‌شود امّا در ثبت اختراع، “نحوه عملکرد، کارایی، نوآوری و فرمول” به عنوان اختراع به ثبت می‌رسد.