4 (2)

توسعه تجارت جهانی مهمترین هدف گردهمایی ملی هنر و صنعت است

دومین گردهمایی ملی هنر و صنعت به منظور هم افزایی بیشتر مسئولان، صنعتگران و هنرمندان ایرانی با حضور جمعی از سفرا و رایزنان تجاری و بازرگانی ملل دوست در راستای توسعه تجارت جهانی برگزار می شود.

ادامه مطلب
0
×