cadaster

وبینار سراسری با موضوع تحلیل گزارش عملکرد استانها در حوزه کاداستر

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ، در این نشست عملکرد کمی استان ها در اجرای کاداستر، عملکرد استانها در انعقاد قراردادهای مرتبط با اجرای کاداستر و اعتبار پرداختی مبتنی بر عملکرد به کارکنان موثر در اجرای کاداستر مورد ارزیابی و پایش قرار گرفت.

شایان ذکر است : معاون راهبردی توسعه مدیریت و منابع با بیان این نکته که استانها باید در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با اعضای کمیسیون تلفیق بودجه تعامل لازم را داشته باشند  افزود: استانهائی که به علت کمبود نیروی انسانی و یا حجم کار بالا در میزان تثبیت اراضی خود در وضعیت مطلوبی نیستند میتوان از ظرفیت نیروی انسانی شهرستانها یا استانهای همجوار به جهت تسریع در اجرای کاداستر  استفاده نمایند.

در پایان نیز معاونین ومدیران ستادی و استانی پیشنهادات و نظرات خود را  به جهت تسریع در اجرای کاداستر مطرح نمودند.

برگرفته شده از وبسایت www.ssaa.ir

نظر بنویسید

×