مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل

گروه‌بندی اشخاص حقیقی

بر اساس آیین نامه ماده 95 قانون اشخاص حقیقی، مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل بر اساس فروش در سال که سقف معینی برای آن مشخص گردیده گروه بندی می‌شوند:

گروه اول: طبق اصلاحیه آیین نامه ماده 95 قانون افرادی که فروش آنها بالای 15 میلیارد تومان باشد گروه یک محسوب می‌شوند این افراد تکالیفشان مانند شرکت‌ها می‌باشد.

گروه دوم: اشخاصی که فروش آنها ما بین 5 میلیارد و پانصد میلیون تا 15 میلیارد تومان باشد گروه دوم و افراد زیر 5 میلیارد و پانصدمیلیون گروه سوم می‌باشند. که طبق نرخ ماده 131 قانون به شرح زیر مالیات آنها محاسبه خواهد شد. (قوانین مهم ان نیز ضمیمه می باشد)

هلدینگ ملاصدرا با بهره مندی از کارشناسان مالیاتی شما را در امور مالیاتی راهنمایی می‌نماید.

مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص

ماده 93: درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به ‌مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این ‌قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون ‌مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.

ماده 95: صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.

آیین‌نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آنها اعم از ماشینی(مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده 100: مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره: سازمان امور مالیاتی کشور می­‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌ صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.

ماده 101: درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا ‌میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ­‌های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. ‌شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است.

جدول ماده ۱۳۱ مالیات حقوق

حداقل درآمد

حداکثر درآمد

نرخ ماده ۱۳۱

حداکثر مالیات پرداختی

۰

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵%

۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰%

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

به بالا

۲۵%

به بالا

 

5/5 - (1 امتیاز)

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی نشان گذاری شده اند *