دعاوی مالکیت فکری

دعاوی سوء استفاده از نام تجاری و علایم تجاری

دعاوی مالکیت فکری

مجازات سوء استفاده از برند تجاری

طبق ماده 61 قانون ثبت اختراعات و طرح صنعتی و علایم تجاری، هرگونه استفاده از نام یا علامت تجاری در صورتی که باعث فریب عموم و به اشتباه افتادن دیگران گردد جرم بوده و علاوه بر جبران خسارت، جزای نقدی از 9 میلیون تا 20 میلیون تومان و یا حبس از 91 روز تا 6 ماه و یا هر 2 مورد را موجب می‌شود.

حال سوال این است که مصادیق علمی ارتکاب این جرم چیست و تعیین و تشخیص اینکه آیا عمل شخص منطبق با این ماده است به چه ترتیب می‌باشد؟

پاسخ اینکه در ماده 40 قانون مذکور، مصادیق جرائم مربوط به علامت تجاری احصاء شده است و عبارتند از استفاده از علامت ثبت شده و بدون موافقت مالک آن و یا تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت. بنابراین عدم کسب موافقت مالک علامت تجاری و مالک حقوق ناشی از ثبت مربوط به کالاها و خدمات و استفاده از آنها، مجازات کپی علامت تجاری یا مجازات سوء استفاده از علامت تجاری را در پی خواهد داشت.

دادگاه صالح بر رسیدگی به دعاوی سوء‌استفاده از برند

رسیدگی به تمامی دعاوی در خصوص مالکیت فکری در دادگاه‌های عمومی تهران صورت می‌گیرد. دعاوی کیفری در این خصوص در دادسرای ناحیه 26 و مجتمع کیفری قدوسی و دعاوی حقوقی مرتبط با این حوزه نیز در مجتمع شهید بهشتی تهران رسیدگی می‌شوند.

با توجه به گسترش سوء استفاده از علایم و نشانه‌های تجاری و تخصصی بودن دعاوی مربوطه توصیه می‌گردد در صورت مواجهه با سوء استفاده از برند، از بهترین وکلای متخصص هلدینگ ملاصدرا که اختصاصا در این حوزه خاص فعالیت می‌نمایند جهت کسب بهترین نتایج بهرمند شوید.