تخلیه اماکن تجاری و مسکونی

تفاوت دستور تخلیه با حکم تخلیه

در ابتدا لازم است تا برخی از قواعد کلی در این زمینه را بدانید و یا مواردی که به شما اجازه درخواست دستور یا حکم تخلیه را می‌دهد آشنا شوید.

دستور تخلیه چیست و چه زمانی صادر می‌شود و شرایط لازم برای صدور آن چیست؟

برای درخواست دستور تخلیه باید کلیه شرایط زیر با هم موجود باشد:

چنانچه کلیه این شرایط همزمان وجود داشته باشد موجر می‌تواند تقاضای صدور دستور تخلیه را به مراجع قضایی ارائه و این دادخواست به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک ارجاع خواهد شد و معمولا پس از یک هفته این دستور صادر می‌شود.

اجرای این دستور نیاز به صدور اجرائیه ندارد و چنانچه مستاجر ظرف 3 روز ملک را تحویل ندهد دستور تخلیه در روز و ساعت مشخص اجرا خواهد شد.

حکم تخلیه چیست و چه زمانی صادر می شود و شرایط لازم برای صدور آن چیست؟

زمانی که شرایط فوق یا یکی از آنها مهیا نمی‌باشد باید درخواست حکم تخلیه بدهید. مهم‌ترین مواردی که موجر را ملزم می‌کند تا بیش از اتمام موعد اجاره درخواست حکم تخلیه بدهد شامل موارد ذیل است:

دادخواست صدور حکم تخلیه در شورای محل وقوع ملک رسیدگی می‌شود اما در خصوص قراردادهای اجاره رسمی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده‌اند، می‌توان تخلیه ملک را از طریق اداره اجرای ثبت نیز انجام داد.

تفاوت دستور تخلیه و حکم تخلیه در مورد نحوه اجرا

برای اجرای دستور تخلیه نیازی به صدور اجرائیه نیست. ظرف 24 ساعت دستور تخلیه به مستاجر ابلاغ و ظرف سه روز مفاد دستور، حتی در صورت عدم حضور مستاجر در داخل ملک و وجود اسباب و وسایل او در آنجا انجام می‌گیرد.

اما در مورد حکم تخلیه صدور اجرائیه ضروری است و مستاجر موظف است ظرف 10 روز پس از ابلاغ اجرائیه نسبت به تخلیه اقدام نماید. در غیر این صورت موجر مبلغ ودیعه اخذ شده از مستاجر را به حساب سپرده دادگستری واریز نموده و اقدام به اجرای حکم تخلیه توسط مامور اجرا می نماید.

مشاوره ملاصدرا

درخواست مشاوره آنلاین

با تکمیل فرم زیر مشاورین تخصصی ملاصدرا در سریع‌ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت .

درخواست مشاوره آنلاین

با تکمیل فرم زیر مشاورین تخصصی ملاصدرا در سریع‌ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت .