حسابرسی سالانه

حسابرسی سالانه چیست و چه مواردی را شامل می‌شود؟

حسابرسی سالانه یک فرایند حسابرسی است که هر سال توسط یک حسابرس مستقل انجام می‌شود. هدف اصلی حسابرسی سالانه بررسی و ارزیابی صحت و قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی یک سازمان است. در این فرایند حسابرس با استفاده از روش‌ها و فنون حسابرسی، اظهار نظرات حرفه‌ای را درباره صحت و قابل اطمینان بودن صورت‌های مالی سازمان مورد بررسی می‌دهد.

 حسابرسی سالانه شامل مراحل زیر است:

بررسی مستندات و سند‌ها: حسابرس با بررسی مستندات و سند‌های مالی سازمان از جمله صورت‌های مالی، فاکتورها، قراردادها و سایر اسناد مالی اطلاعات لازم را جمع‌ آوری می‌کند.

بررسی داخلی: در این مرحله حسابرس بررسی سیستم‌ها و روش‌های کنترل داخلی سازمان را انجام می‌دهد تا از صحت و کارایی آن‌ها اطمینان حاصل کند.

جمع‌ آوری دلایل و مدارک: حسابرس به دنبال دلایل و مدارکی است که نشان دهنده صحت و قابل ایمان بودن اطلاعات مالی سازمان باشند. این امر شامل بررسی مواردی مانند ترازنامه، سود و زیان، گزارشات مالی فصلی، پرداخت مالیات و سایر گزارشات مالی است.

اظهار نظر: پس از انجام تمامی بررسی‌ها و جمع‌ آوری مدارک لازم، حسابرس اظهار نظر خود را درباره صورت‌های مالی سازمان به صورت رسمی اعلام می‌کند.

به صورت کلی حسابرسی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا اطمینان حاصل می‌شود که مستندات مالی سازمان با استانداردهای معتبر و قوانین حسابداری رعایت شده ‌اند و اطلاعات مالی سازمان درست و قابل اعتماد است.

تاریخچه حسابرسی

در حقیقت تاریخچه حسابرسی سالانه به قرون وسطی باز می‌گردد. زمانی که تجارت و تبادلات اقتصادی در اروپا رونق گرفت، تاجران به دلایل تجاری و مالی نیاز به قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی خود داشتند. به همین دلیل حسابرسان مستقل به عنوان شخصی که صورت‌های مالی را تایید می‌کند، به وجود آمدند. با پیشرفت تجارت و اقتصاد نیاز به حسابرسی سالانه در سازمان‌ها و شرکت‌ها افزایش یافت. در حال حاضر این نوع حسابرسی یکی از مهم‌ ترین فعالیت‌های حسابرسان است که به منظور اطمینان حاصل کردن از صحت  مستندات و صورت‌های مالی سازمان‌ها انجام می‌شود.

انواع حسابرسی

خوب است بدانید علاوه بر حسابرسی سالانه انواع دیگری از حسابرسی نیز وجود دارند که هر یک از آن‌ها بر اساس نیازها و هدف‌های مختلف در سازمان‌ها انجام می‌شوند.

حسابرسی داخلی: در این نوع حسابرسی، حسابرس فعالیت‌ها و عملکرد سازمان را از نظر صحت، کارایی و کاربردی بودن بررسی می‌کند. در واقع هدف اصلی حسابرسی داخلی ارزیابی و بهبود سیستم‌های کنترل داخلی سازمان است.

حسابرسی مالی: در این نوع حسابرسی، حسابرس بررسی صورت‌های مالی سازمان را انجام می‌دهد و اظهار نظری درباره صحت و قابل اطمینان بودن آن‌ها ارائه می‌دهد. هدف اصلی حسابرسی مالی تاکید بر جامع بودن اطلاعات مالی سازمان است.

حسابرسی عملیاتی: در این نوع حسابرسی عملکرد و اجرای عملیات سازمان بررسی می‌شود. هدف اصلی حسابرسی عملیاتی ارزیابی کارایی و کاربردی بودن فعالیت‌ها و روند عملیات سازمان است.

حسابرسی مالیاتی: در این نوع حسابرسی، حسابرس بررسی صحت و قانونی بودن اظهار نامه‌های مالیاتی سازمان را انجام می‌دهد. هدف اصلی حسابرسی مالیاتی تاکید بر رعایت قوانین و مقررات مالیاتی است.

تفاوت حسابرسی و حسابداری

تفاوت حسابداری و حسابرسی

حسابداری و حسابرسی دو حوزه مختلف در حوزه مالی هستند اما به طور کلی به یکدیگر وابسته می‌باشند. در واقع حسابداری فرآیندی است که به ثبت و تجزیه و تحلیل تراکنش‌های مالی یک سازمان می‌پردازد. هدف اصلی حسابداری ارائه اطلاعات مالی دقیق و قابل اعتماد به منظور تصمیم‌ گیری امور  مالی است. حسابداران مسئولیت طبقه‌ بندی و ثبت تراکنش‌های مالی، تهیه صورت‌های مالی و تجزیه و تحلیل آن‌ها را بر عهده دارند. از طرف دیگر حسابرسی فرآیندی است که به بررسی صحت و درستی اطلاعات مالی شرکت و ارگان مورد نظر می‌پردازد.

همانطور که ذکر شد حسابرسان مسئول ارزیابی صحت و قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی سازمان هستند که بر اساس استانداردهای حسابرسی، روش‌ها و فرآیندهای استانداردی را برای انجام حسابرسی اعمال می‌کنند. به صورت کلی حسابداری و حسابرسی دو فرآیند مختلف هستند که حسابداری به ثبت و تجزیه و تحلیل تراکنش‌های مالی می‌پردازد و حسابرسی بررسی حقیقی بودن اطلاعات مالی سازمان مورد نظر را انجام می‌دهد. با این حال حسابرسی نیازمند دانش حسابداری می‌باشد و همچنین حسابداران ممکن است در فرآیند حسابرسی همکاری کنند.

اهداف حسابرسی سالانه

همانطور که ذکر شد هدف اصلی حسابرسی سالانه ارائه تاییدیه‌ای درباره صحت و قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی سازمان است. حسابرس با بررسی و ارزیابی دقیق صورت‌های مالی تلاش می‌کند تا اطمینان حاصل نماید که این صورتحساب‌ها به درستی و با رعایت استانداردهای حسابرسی تهیه شده ‌اند. حسابرس در هنگام حسابرسی، کنترل‌های داخلی سازمان را ارزیابی می‌کند. در حقیقت این کنترل‌ها شامل سیستم‌ها و فرآیندهای مدیریتی و مالی هستند که به منظور حفظ صحت و قابل اطمینان بودن صورت‌های مالی و جلوگیری از تقلب و خطا در سازمان اجرا می‌شوند.

حسابرسان در هنگام حسابرسی سالانه، ریسک‌های مالی موجود در سازمان را شناسایی و ارزیابی می‌کنند. این ریسک‌ها ممکن است شامل عدم قطعیت در موضوعات مالی، تغییرات در محیط کسب و کار و تهدیدهای داخلی و خارجی باشند. حسابرس با ارزیابی ریسک‌های مالی به سازمان کمک می‌کند تا برنامه‌های مناسبی برای کنترل و کاهش این ریسک‌ها اتخاذ نماید. حسابرس در هنگام حسابرسی با بررسی سازمان و صورت‌های مالی ممکن است نقاط ضعف و نقص‌های موجود در سازمان را شناسایی و بر طرف کند.

همانطور که ذکر شد حسابرسان مسئول ارزیابی صحت و قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی سازمان هستند که بر اساس استانداردهای حسابرسی، روش‌ها و فرآیندهای استانداردی را برای انجام حسابرسی اعمال می‌کنند. به صورت کلی حسابداری و حسابرسی دو فرآیند مختلف هستند که حسابداری به ثبت و تجزیه و تحلیل تراکنش‌های مالی می‌پردازد و حسابرسی بررسی حقیقی بودن اطلاعات مالی سازمان مورد نظر را انجام می‌دهد. با این حال حسابرسی نیازمند دانش حسابداری می‌باشد و همچنین حسابداران ممکن است در فرآیند حسابرسی همکاری کنند.

پرسش‌های متداول

حسابرسان گزارشی را تهیه می‌کنند که در آن نتایج حسابرسی و نقاط قوت و ضعف سازمان به طور کامل بیان می‌شود.

او با ارائه پیشنهادات به سازمان کمک می‌کند تا فرآیندها و سیستم‌های خود را بهبود بخشند و شرایط عملکرد مالی خود را بهتر کنند.

می‌توان از نرم افزارهای محک، هلو، اکسل، قیاس و غیره استفاده کرد.

سخن آخر

همانطور که اشاره شد حسابرسی سالانه یکی از انواع حسابرسی مهم است که به صورت سالانه و در بازه زمانی معین انجام می‌شود. این نوع حسابرسی به منظور بررسی عملکرد صحیح صورت‌های مالی سازمان انجام می‌شود. در حقیقت هدف اصلی حسابرسی تایید درست بودن اطلاعات مالی است. در نهایت خوب است بدانید با مراجعه به هلدینگ بین المللی ملاصدرا می‌توانید عملکرد سازمان خود را بهبود بخشید.

5/5 - (2 امتیاز)

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی نشان گذاری شده اند *