دعاوی خانواده

مهریه

حضانت

نحوه مطالبه مهریه توسط زوجه

اصلی ترین اقدام، توقیف اموال زوج است اعم از اموال منقول و غیر منقول، حقوق و درآمد ماهیانه. علاوه بر این همچنین می توان درخواست توقیف تمام حساب‌های بانکی و ممنوع الخروجی زوج را نیز نمود.

حضانت چیست

حضانت

حضانت عبارت است از حفظ و صیانت از چیزی و در اصطلاح حقوقی به معنی ولایت و سرپرستی و محافظت کردن از فرزند است که هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است تا زمانی که فرزند به سن بلوغ و رشد برسد. در صورتی که پدر و مادر جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند حضانت فرزند چه دختر و چه پسر تا سن 7 سالگی با مادر است و پس از آن تا سن بلوغ (دختر 9 سال و پسر 15 سال کامل قمری) با پدر است.

چگونگی درخواست حضانت

خواهان دریافت حضانت باید درخواست حضانت را به دادگاه صالح تقدیم کند. برای این کار به سند طلاق، شناسنامه، کارت ملی و در صورتی که طلاق توافقی باشد ارائه نسخه‌ای از توافقات صورت گرفته، نیاز می‌باشد.

تکلیف ملاقات با فرزند

در صورت طلاق و عدم سکونت پدر و مادر در منزل مشترک، هر یک از پدر و مادر که حضانت فرزند با وی نیست حق ملاقات با فرزند خود را دارد که در صورت عدم توافق، جزئیات آن را از حیث زمان، مکان، دادگاه تعیین خواهد کرد.

لازم به ذکر است که هیچ کدام از پدر و مادر که حضانت فرزند با وی است به هیچ وجه نمی‌تواند مانع ملاقات دیگری با فرزند مشترک شود و تنها در صورت فساد و انحطاط اخلاقی و با رعایت مصالح فرزند دادگاه ممکن است زمان ملاقات با فرزند را کاهش دهد.

ماده 1173 قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می‌تواند به تقاضای اولیای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائیه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است

1- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار

2- اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا

3- ابتلا به بیماری روانی با تشخیص پزشکی قانونی

4- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی

5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف ( انتهای ماده 1173)

کدام دادگاه صالح به رسیدگی به دادخواست حضانت است؟

دادگاه صالح جهت رسیدگی به این خواسته، دادگاه خانواده محل اقامت شخص خوانده است.

در چه شرایطی حق حضانت سلب می‌گردد؟

در صورتی که برای دادگاه محرز شود که شخصی که حضانت فرزند یا ولی است صلاحیت حضانت را ندارد، می‌تواند حضانت فرزند را به والد دیگر یا شخص دیگری واگذار کند. بعضی از مصادیق عدم صلاحیت عبارتند از:

در این موارد می توان دادخواست سلب حضانت را به دادگاه محل اقامت شخصی که حضانت فرزند با وی است تقدیم نمود و تقاضای رسیدگی کرد.

حضانت فرزند بعد از فوت والدین

در صورت فوت یکی از والدین حضانت فرزند بر عهده والد زنده است. بعضی در صورت فوت پدر حضانت طفل با مادر است. البته در صورتی که دادگاه پس از دادخواست ولی قهری مادر را دارای صلاحیت لازم نداند حضانت از وی گرفته می‌شود. در صورت فوت هر دو والد، مسئولیت نگهداری با جد پدری و در صورت فقدان او، نزدیک‌ترین خویشاوندان به ترتیب طبقات ارث حضانت را به عهده خواهند گرفت. برای اطلاعات بیشتر با مشاوران حقوقی هلدینگ ملاصدرا تماس حاصل نمایید.

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی نشان گذاری شده اند *