دعاوی کیفری

دعاوی کیفری، به دعاوی گفته می‌شود که برای رسیدگی به موضوعاتی است که قانون گذار آنها را به موجب قانون ممنوع و مستوجب مجازات دانسته است. مشاوران حقوقی هلدینگ ملاصدرا برای رسیدگی به امور حقوقی همراه شما هستند.

خیانت در امانت

خیانت در امانت به عنوان یکی از جرایم علیه اموال محسوب می‌شود که در نظام کیفری، مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی جرم و قابل مجازات شناخته شده است.

عناصر تحقق جرم خیانت در امانت

دعاوی کیفری

دلایل و راه‌های اثبات جرم خیانت در امانت

شاکی باید از طریق شهادت شهود، گزارش کلانتری یا هرگونه سند و سپردن مال یا امانت دادن آن را به متهم ثابت کند و همچنین اثبات نماید که خودش مالک مال یا متصرف قانونی آن بوده است و نیز متهم در انجام عمل و کسب نتیجه بردن مال، عمد داشته است و کار او سهل انگاری و از روی اشتباه نبوده است.

مراحل شکایت جرم خیانت در امانت

این جرم از جرایم تخصصی و دشوار و پیچیده در مراجع قضایی می‌باشد و شاکی بهتر است از وکیل دادگستری در این راستا کمک و مشورت بگیرد.

پس از ثبت شکایت، دادسرای محل وقوع جرم تحقیقات را آغاز کرده و پس از پایان تحقیقات قرار مجرمیت را صادر می‌نماید. سپس دادسرا پرونده را به دادگاه کیفری جهت صدور حکم نهایی ارسال می‌نماید.

جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری

مطابق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلال و کلاهبرداری، عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل متقلبانه و یا تسلط بر مال دیگری از طریق حیله و تقلب

مجازات کلاهبرداری ساده

مجازات کلاهبرداری ساده حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی به میزان مالی که کلاهبردار برده است می‌باشد.

مجازات کلاهبرداری مشدد

مجازات کلاهبرداری مشدد حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی به میزان مالی که برده و نیز انفصال از خدمات دولتی تعیین شده است.

ارکان و شرایط تحقق جرم کلاهبرداری

دلایل و روش های اثبات جرم کلاهبرداری

دلایل شامل: اقرار، شهادت شهود، اسناد و علم قاضی می‌باشد.

مرجع رسیدگی به جرم کلاهبرداری

دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم دادسرای عمومی و انتصاب محل وقوع جرم می‌باشد.