درخواست همکاری

هلدینگ بین المللی ملاصدرا

فرم درخواست همکاری

فرم درخواست همکاری

برای آشنایی با شما و همکاری در آینده بسیار مشتاقیم . خانواده بزرگ ملاصدرا در کنار شماست .

لطفا فرم زیر با دقت کامل نمایید تا پس از بررسی همکاران ما در منابع انسانی با شما تماس بگیرند.

تاریخ تولد
Accepted file types: pdf, jpg, jpeg, docx, Max. file size: 64 MB.